Banner Mobile Image
Image 2021 03 25 T07 40 38

Vyhľadávanie vedúcich pozícií

Vyhľadávanie vedúcich pozícií – nábor vedúcich pracovníkov, manažérov a odborníkov

Prijatie každého zamestnanca je pre spoločnosť dôležité, no správny výber vedúcich zamestnancov môže prispieť k úspechu organizácie. Odborné znalosti, rozsiahle vedomosti o trhu a individuálny prístup ku každému náborovému procesu sú nevyhnutné pri hľadaní kľúčových uchádzačov, ktorí ovplyvňujú podnikanie.

V Cpl Jobs sú za túto službu zodpovední skúsení lídri/manažéri, ktorí dokonale ovládajú trh a priemyselné odvetvia a zrealizovali mnoho náborových procesov na obsadenie vysokých pozícií. Cpl konzultanti majú dlhodobé a dobré vzťahy s odborníkmi a manažérmi v rámci celej Európy aj v zahraničí. Rozsiahla sieť kontaktov vám umožňuje vybrať si skupinu vhodných uchádzačov, ktorí sú v súčasnosti dostupní na trhu práce.

 

Efektívnosť metódy vyhľadávania vedúcich pracovníkov

Začiatkom efektívnej realizácie procesu vyhľadávania vedúcich pracovníkov je dokonalé pochopenie výnimočnosti klienta, obchodných potrieb spoločnosti a pozície, na ktorú budú vyhľadávaní uchádzači. Rovnako dôležité je v spolupráci s klientom vytvoriť profil uchádzača, analyzovať trh a stanoviť postup na získanie správnych ľudí na trhu.

Cpl zamestnanci si obzvlášť pri vyhľadávaní vedúcich pracovníkov uvedomujú, aká dôležitá je starostlivosť o potreby oboch strán – uchádzača a klienta, ako aj a o budovanie vzťahu, ktorý sa následne premení na plodnú a dlhotrvajúcu profesionálnu spoluprácu.

 

Náborový proces ako súčasť služieb vyhľadávania vedúcich pracovníkov

Náborový proces v rámci služby vyhľadávania vedúcich pracovníkov pozostáva z nasledujúcich úrovní:

  1. z detailnej analýzy potrieb klienta,

  2. z budovania stratégie projektu,

  3. z hĺbkového prieskumu trhu práce v súvislosti s vyhľadávanými odborníkmi,

  4. z náborového procesu a výberu najlepších uchádzačov, ktorý je založený na psychometrických nástrojoch,

  5. zo stretnutia s vybranými uchádzačmi,

  6. z osobnej prezentácie užšieho výberu uchádzačov,

  7. z overenia referencií odporúčaných uchádzačov,

  8. z činností hodnotiaceho a rozvojového centra/alebo z Lumin testu ako dodatočného nástroja na overenie súladu,

  9. z ponuky a podpory pri rokovacom procese medzi uchádzačom a našim klientom,

  10. z ukončenia náborového procesu, hodnotenia procesu.

Poskytujeme úplnú dôvernosť komunikácie medzi stranami a v prípade dôležitých informácií podpísanie dohody o mlčanlivosti.

Cpl odborníci poskytnú odbornú podporu, prístup na trh a najlepšiu sieť kontaktov. Chcete sa o vyhľadávaní vedúcich pozícií dozvedieť viac?

Obráťte sa na nás!

Kontaktujte nás

Späť na Náborové služby