Banner Mobile Image
Image 2021 03 25 T07 55 33

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Outsourcing náborového procesu

Nájsť na trhu práce skutočné talenty vyžaduje mnoho času a nákladov na náborový proces. Bez vhodne vybudovanej štruktúry HR oddelenia v rámci organizácie a bez nástrojov na efektívnu verifikáciu a získavanie zamestnancov môžu byť náklady na nábor odborníkov z rôznych odvetví veľmi vysoké. Preto Cpl Jobs ponúka svojim klientom komplexnú službu outsourcingu náborového procesu (Recruitment Process Outsourcing), ktorá umožňuje čiastočne alebo úplne presunúť náborový proces zo spoločnosti klienta na Cpl Jobs. RPO riešenia pripravené Cpl Jobs priamo zvyšujú fungovanie spoločnosti klienta tým, že mu umožňujú sústrediť sa na kľúčové činnosti spoločnosti, čo následne garantuje konkurenčnú výhodu na trhu.

 

Outsourcingnáborového procesu – viac ako len nábor zamestnancov

Outsourcing náborového procesu predstavuje viac než najímanie zamestnancov v čase, keď je po nich vysoký dopyt. Cieľom tejto služby je takisto zlepšiť celkový náborový proces organizácie. V rámci služby RPO, ktorú poskytuje Cpl Jobs, je náborový proces rozšírením interného HR oddelenia v priestoroch klienta alebo mimo nich.

Za účelom poskytnutia najlepšej služby dôsledne spolupracujeme s HR tímom, manažérmi a obchodnými lídrami, aby sme vyvinuli obchodné indikátory, ktoré sú najdôležitejšie pre úspech spoločnosti klienta. Ponúkame plán komplexnej spolupráce založený na udržateľnom rozvoji strategických náborových činností. Nepretržite monitorujeme a optimalizujeme navrhované riešenia.

Cpl Jobs ako poskytovateľ služby RPO manažuje každé štádium náborového procesu a preberá zodpovednosť za dosiahnuté výsledky – všetko je realizované v spolupráci s manažérom pre oblasť náboru a výberu pracovníkov alebo inou osobou poverenou klientom. Prvá časť spolupráce spočíva v dôslednej analýze náborových potrieb klienta, ktorej cieľom je pochopenie zamestnaneckej štruktúry a organizačnej kultúry spoločnosti, následne sú stanovené vlastnosti vhodného uchádzača na danú pozíciu. Naši odborníci potom prispôsobia službu RPO individuálnym potrebám klienta, vyberú vhodnú zdrojovú stratégiu plánovaného procesu náboru uchádzačov na dané pozície. Cpl Jobs preberá plnú zodpovednosť za overenie dôveryhodnosti a kvalifikácie uchádzača, oficiálne prijatie ponuky, záležitosti spojené s podpisom zmluvy a niekedy dokonca aj za uvedenie zamestnanca na novú pozíciu – tzv. onboarding (adaptácia zamestnancov).

Typy RPO služieb

Cpl Jobs má mnohoročné skúsenosti s poskytovaním služieb RPO klientom. Predovšetkým v prípade rozsiahlejších náborových procesov, ako napr. náboru pracovníkov pre novovybudované tímy v IT, SSC alebo v odvetví call centier, ale taktiež pri nábore pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé projekty vrátane pravidelného interného náboru v spoločnosti klienta. Pri práci s našimi klientmi implementujeme RPO riešenia, ktoré spĺňajú jedinečné potreby každej organizácie, ktorej poskytujeme podporu.

Časti služby RPO

  1. Plánovanie náborového procesu

  2. Získavanie talentov na trhu

  3. Výber uchádzačov

  4. Využitie psychometrických nástrojov

  5. Verifikácia osôb poskytujúcich uchádzačom referencie

  6. Prijatie uchádzača do zamestnania a adaptačný proces

Chcete sa o outsourcingu náborového procesu dozvedieť viac?
Kontaktujte nás!

Späť na Náborové služby