Banner Mobile Image
Banner Default Image

Outplacement

Prepúšťanie zamestnancov v spoločnosti predstavuje ťažké rozhodnutie pre zamestnávateľa a obrovskú zmenu pre zamestnanca. V tomto náročnom období je vhodné ukázať, že zamestnávateľ a zamestnanec tvoria jeden tím. Ako poskytnúť prepusteným zamestnancom a tímom odbornú podporu? Odpoveďou je služba outplacement.

Náročný proces s podporou odborníkov

Cpl sa špecializuje na outplacement služby a na poskytovanie podpory v profesionálnej kariére zamestnancov vo všetkých jej štádiách. Náš jedinečný outplacement program začína v spoločnosti klienta individuálnou prípravou manažérskych pracovníkov, ktorí budú niesť zodpovednosť za proces prepúšťania v organizácii. Cpl poskytuje svojim klientom nielen podporu prepusteným zamestnancom, ale taktiež profesionálnu prípravu a plánovanie činností manažérskych zamestnancov v oblasti komunikácie a náročných rozhovorov so zamestnancami.

Počas outplacement procesu v spoločnosti klienta taktiež kladieme veľký dôraz na prípravu a detailnú analýzu profilu spoločnosti klienta, ako aj na potreby a ciele prepustených zamestnancov. Cpl konzultanti zakaždým pripravia individuálny outplacement program, pričom berú do úvahy potreby prepusteného zamestnanca alebo špecifickosť skupiny zasiahnutej znižovaním stavu zamestnancov. Tieto činnosti umožňujú efektívne prispôsobenie tréningových nástrojov, ktoré budú môcť podporiť zamestnanca v plánovaní novej kariérnej cesty. Je to proces, pomocou ktorého sú prepustení zamestnanci uvoľňovaní postupne krok za krokom, až kým si nenájdu novú prácu.

Cpl ponúka dve formy ouplacementu:
1. Individuálny outplacement – odporúča sa účastníkom z radov odborníkov, ako aj strednému a vyššieho manažmentu.
2. Skupinový outplacement – zahŕňa skupinové workshopy, ktoré pripravujú účastníkov procesu na rýchle nájdenie si práce.


Cpl ponúka svojim klientom okrem iného školenie na zvládnutie náročných emócií, budovanie sebauvedomenia si vlastného potenciálu a motivácie, prijímací pohovor bez tajomstiev a iné workshopy šité na mieru skupiny účastníkov.

Outplacement program pripravený spoločnosťou Cpl zahŕňa:

  • detailnú analýzu kompetencií zamestnanca,

  • pomoc pri písaní/editovaní CV,

  • prípravu na pracovný pohovor,

  • analýzu trhu práce a identifikáciu potenciálnych spoločností, v ktorých sa zamestnanec môže uchádzať o prácu,

  • budovanie siete obchodných kontaktov na profesionálnych portáloch,

  • vytváranie povedomia zamestnancov, ktorí si budujú vlastnú kariérnu cestu.

Outplacement je nástroj, ktorého primárnym cieľom je poskytovanie nevyhnutnej podpory prepustenej osobe – jednak psychologickej, ale aj hmotnej. Ak sa používa vedome, môže výrazne znížiť dopady procesu prepúšťania na zamestnancov a skrátiť obdobie hľadania si novej práce. Zamestnávateľ, ktorý v poslednom štádiu zamestnania poskytuje svojim zamestnancom starostlivosť, si podľa názoru nielen bývalých, ale aj budúcich zamestnancov získa na trhu vždy priazeň.

Hľadáte poskytovateľa outplacementu?
Obráťte sa na nás!

Späť k rozvoju talentov