Adatvédelmi Szabályzat

A Cpl Resources Plc. és annak minden leányvállalata (együttesen a Cpl Cégcsoport) a jelen Adatvédelmi Szabályzat alapján kezeli az érintettektől gyűjtött vagy általuk (különböző módokon, pl. honlapunk, a cégcsoportunkba tartozó cégek honlapja igénybevételével, állásportálokon, emailen, social media felületen vagy események alkalmával) rendelkezésre bocsátott személyes adatokat.

Kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig ezen szabályzatot, hogy megismerje Cpl adatkezelési gyakorlatát!
Ha Ön nem járul hozzá adatai alábbiakban foglaltak szerinti kezeléséhez, kérjük ne adja meg nekünk a személyes adatait vagy lépjen velünk kapcsolatba a személyes adatai törlése érdekében(kapcsolattartási adatok lentebb találhatók)

 

Az adatkezelő

A Cpl Cégcsoport került Írországban adatkezelőként az Európai Parlamentnek a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/69 számú általános adatvédelmi rendelet szerinti adatkezelőként bejegyzésre. A Cpl Cégcsoport jár el az írországi Adatvédelmi Biztos, mint vezető felügyeleti hatóság előtt a Cpl Cégcsoportnál felmerülő minden adatvédelmi ügy szabályozása kapcsán.

A Cégcsoportunk vállalja, hogy az érintettek által neki elküldött személyes adatok tisztességesen, jogszerűen, a kellő szakértelemmel és gondossággal kerülnek kezelésre. Azt is vállaljuk, hogy a nekünk megküldött adatok kizárólag a jelen szabályzatban meghatározott célok érdekében kerülnek felhasználásra

 

Az Ön személyes adatainak gyűjtése és felhasználása

A Cpl Cégcsoport annak érdekében gyűjti és használja fel az Ön személyes adatait, hogy teljesítse az Ön által igényelt munkaerőközvetítési szolgáltatásokat. A Cégcsoport személyes adatokat gyűjt. Ilyen személyes adat elsősorban az Ön neve, elérhetőségei, valamint az önéletrajzában feltüntetett adatok. A Cpl Cégcsoport a személyes adatai kezelésének megkezdése előtt megerősítést fog kérni Öntől arra vonatkozóan, hogy az adatai kezeléséhez hozzájárul.

Attól függően, hogy Ön Cpl Jelölt, Cpl Alkalmazott, Harmadik személy beszállító jelöltje vagy Ügyfél-kapcsolattartó-e, eltérő adatokat gyűjtünk és kezelünk Önről a következők szerint:

       i.          Cpl Jelöltek adatkezelése

Jelöltek (álláskeresők) személyes adatait a Cpl Cégcsoport annak érdekében igényli, tárolja, kezeli, használja fel és teszi elérhetővé, hogy:

·        azokat kiértékelje a jelölt számára megfelelőnek ítélt betöltendő álláshelyekre történő jelentkezés érdekében a pályáztató szempontrendszerének figyelembe vételével. A jelöltek adatai a munkaerőközvetítési szolgáltatások természetének megfelelően saját adatbázisunkban kerülnek kezelésre a jelölt hozzájárulása alapján.

·        az engedélyével elküldje az ügyfelei számára egy konkrét állásajánlatra történő jelentkezés céljából, vagy azért, hogy az ügyfele meggyőződhessen egy adott állásajánlat vonatkozásában az Ön alkalmasságáról. . Jelölt az adatai ügyfélnek történő továbbításáról automatikus értesítést kap e-mailen, és tájékoztatjuk továbbá arról is, hogy mely ügyfél részére kerültek az adatai elérhetővé és hogy milyen célból, annak érdekében, hogy a jelöltek tisztában legyenek azzal, hogy még hová kerültek az adatai elküldésre és hol kerültek tárolásra.

·        lehetővé tegye a jelöltek számára az online álláshirdetésekre való jelentkezést az önéletrajzuknak megküldésével.

·        a Cpl cégcsoport kommunikálni tudjon az adott jelölttel a szóba jöhető álláslehetőségekről, részére karriertanácsadást és -támogatást nyújthasson, és, hogy visszajelzést kérhessen a jelölttől a munkaerőközvetítési eljárás során tapasztaltakról.

·        amennyiben az adattovábbítás jogszabályi kötelezettsége, úgy harmadik személyek részére továbbíthassa azokat – így bűncselekmény felderítése érdekében, adófizetéssel kapcsolatos kötelezettségei teljesítéséhez vagy valamely jogszabályban vagy bírósági határozatban foglaltak teljesítése során.

·        Általunk vagy az ügyfelünk által megbízott beszállítók által készített eferenciák, képesítések, erkölcsi bizonyítvány, és/vagy pszichometriai értékelési vagy készségtesztelési adatok a munkaközvetítési folyamat során kerülnek elkészítésre, és jelöltek jogosultak ezek megtagadására.

     ii.          Cpl munkavállalói

Cpl munkavállalói valamint a Cpl-lel munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló természetes személyek vonatkozásában a jelölti adatokhoz képest további, a munkaviszony létesítése és fenntartása és fizetési kötelezettségek teljesítése érdekében további adatok, mint például bankszámla adatok, és nemzeti azonosító számok, adózási és vízum adatok kezelése is szükséges. Ezeket az adatokat a Cégcsoport kizárólag addig kezeli, míg ez a munkaviszonnyal (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal) kapcsolatos kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. Ezen adatok a munkaviszony (munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony) megszűnésekor illetve abban az időpontban törlésre kerülnek, amikor ezen adatok kezelése a továbbiakban már nem szükséges.

   iii.          Cpl Beszállító

A Cpl beszállítóitól is a jelölti adatoknál több személyes adatra van szüksége Cpl-nek a vonatkozó megbízás teljesítése és fizetés érdekében mint például a bankszámla adatok, és nemzeti azonosító számok, adózási és vízum adatok. Ezen adatok a vonatkozó jogviszony megszűnésekor illetve abban az időpontban törlésre kerülnek, amikor ezen adatok kezelése a továbbiakban már nem szükséges.

   iv.          Harmadik fél jelöltje

Bizonyos ügyfeleink számára a közvetítési szolgáltatásainkat fővállalkozóként látjuk el, így más munkaerőközvetítők jelötjeinek önéletrajzát és munkaadatait az ügyfelünk nevében mi kezeljük. Ilyen esetben az az adatok csak ezen ügyfél jelentkezése / elhelyezése céljából kezelhetők, és azok nem lesznek az (i) pontban meghatározott, a Cpl Jelöltek számára létesített adatbázisban elérhetők vagy felhasználhatók. Ilyen harmadik fél által közvetített jelölt sikertelen pályáztatása esetén a jelölt adatai a rendszerünkből törlésre kerülnek. A vonatkozó pozíció betöltése esetén is törlésre kerülnek a vonatkozó személyes adatok a Cégcsoport rendszereiből.

     v.          Ügyfélkapcsolattartói adatok

Annak érdekében, hogy a Cpl munkaerőközvetítési szolgáltatást nyújthasson ügyfelei számára, kezelnie és tárolnia kell az ügyfél kapcsolattartói adatait. Ezek az alábbiak: név, munkahelyi elérhetőségek, beosztás és a pozícióval kapcsolatos tevékenységre vonatkozó előzmények. A kapcsolattartó miután bekerül a kapcsolattartói adatokat tartalmazó adatbázisba automatikus értesítést kap erről és bármikor töröltetheti magát onnan vagy tiltakozhat az adatkezelés ellen.

   vi.          Marketing célú kapcsolattartói adatok

Marketing célú adatkezelési adatbázisunkba olyan személyek kerülnek felvételre, akikkel marketing kapcsolatban állunk vagy akik valamelyik másik fenti adatkezelési nyilvántartásban is szerepelnek. Ha valaki megadja a Cpl-cégcsoportnak az emailcímét vagy más kapcsolattartási adatát és hozzájárulását adja ahhoz, hogy marketing anyagokat küldjünk neki, úgy az adott személy személyes adatait felhasználjuk arra, hogy közvetlenül kapcsolatba lépjünk vele emailen, üzenetben vagy mobil/web értesítések formájában, és hasznos információkat, tanácsokat, támogatásokat küldjünk neki. A személyekkel csak olyan módon vesszük fel a kapcsolatot, amelyhez közvetlenül beleegyezésüket adták és csak olyan anyagokat küldünk, amelyeket kifejezetten igényeltek vagy amelynek kézhezvételéhez

előzetesen hozzájárultak. Marketing célokból kizárólag azon időtartartam alatt kezeljük a személyes adatokat, amelyhez az adott személy előzetesen hozzájárult, és ő bármikor leiratkozhat akár teljeskörűen akár csak bizonyos tartalmak tekintetében a hírlevelekről.

Ez az adatkezelési lista nem kimerítő, személyes adatokat az érintett kifejezett hozzájárulásával a fent felsorolt célokon kívül más célból is kezelhetünk, felhasználhatunk ill. hozzáférhetővé tehetünk.

A Cégcsoport fenntartja a jogot arra, hogy a személyes adatokat adásvétel, átalakulás, felszámolás, végelszámolás, csődeljárás vagy a Cégcsoport valamely tagjának eszközeinek átruházása esetén harmadik személy részére átruházza, amennyiben az vállalja, hogy betartja a jelen Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit.. A fenti esetek bármelyikének bekövetkezése esetén a Cpl cégcsoport értesítést küld az érintetteknek, akik jogosultak lesznek megtagadni a további adatkezelést.

 

Ki férhet hozzá az érintettek személyes adataihoz?

Az érintettek által megadott személyes adatok a Cpl Cégcsoport és lányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai, ügyfelei, valamint a fentiek szerinti harmadik személyek alkalmazottai számára hozzáférhetők. A személyes adatok kizárólag az Európai Gazdasági Térségen belül kerülnek tárolásra és kezelésre.

Ha a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívüli területre történő megküldése válik szükségessé, úgy felvesszük az érintett személlyel a kapcsolatot a vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatának a beszerzésére. Amennyiben a személyes adatoknak az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő továbbítása válik szükségessé, úgy minden szükséges lépést megteszünk annak biztosítására, hogy a jogaik a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározottak szerinti védelemben részesüljenek.

 

Cpl-nél jelenleg fellelhető adatok

gyekszünk megtenni minden tőlünk telhetőt megtenni annak biztosítására, hogy az Önök által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatok hatályosak legyenek, Önök felelnek azonban azért, hogy a személyes adataikban bekövetkező változásokról értesítsenek bennünket a naprakész adatok kezelése elősegítése érdekében.

Az érintettek bármikor kérhetik a személyes adataik módosítását, frissítését, törlését vagy kérhetnek azokról másolatot. Évente emlékeztetőt küldünk az adatbázisainkban szereplőknek arról, hogy frissítsék az adataikat vagy kérhetik azok törlését. A törlési és adatfrissítési igények a [email protected] email címre küldendők, az előzőleg megadott adatokban szereplő email címről. Az érintettek kéréseit egy héten belül teljesítjük, és annak megvalósulásáról megerősítést küldünk. Kizárólag abban az esetben vagyunk jogosultak valamilyen kérelmet elutasítani, ha bennünket erre jogszabály kötelez. Amennyiben elutasítjuk valamely érintett kérelmét/ kérését, akkor ennek okáról értesítést küldünk. Az ilyen adatokat csak a jogszabályi előírásoknak megfelelő időtartamig tároljuk.

 

A személyes adatok biztonsága

A Cégcsoportunk kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat megőrzi. A jogosulatlan hozzáférés és nyilvánosságra hozatal megakadályozása érdekében az online gyűjtött adatok biztonságának védelme érdekében megfelelő fizikai, elektronikus és szervezeti intézkedéseket vezettünk be. Többféle biztonsági technológiát és eljárást alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok jogosulatlan felhasználását vagy nyilvánosságra hozatalát. Bár a Cpl Cégcsoport minden tőle telhetőt megtesz a rendelkezésére bocsátott személyes adatok integritása és bizalmas jellegének megőrzése érdekében, ám közismert, hogy az interneten továbbított adatok teljes biztonsága nem garantálható. Fennáll a veszélye annak, hogy az interneten továbbított adatok jogellenesen harmadik személyekhez kerülhetnek. Ilyen esetre vonatkozóan a Cpl Group Limited kizárja a felelősségét.

 

Jelen Adatvédelmi Szabályzat változásai

Amennyiben jelen Adatvédelmi Szabályzat módosul, akkor az a honlapunkon közzétételre kerül annak érdekében, hogy az érintettek tudják, hogy milyen adatokat gyűjtünk róluk, és hogy azok hogyan kerülnek felhasználásra. Ha a Személyes Adatokat a jelen Adatkezelési Szabályzatban foglaltaktól eltérően kívánjuk felhasználni, akkor erről az érintetteket előzetesen e-mailen értesítjük, akik ezt követően dönthetnek arról, hogy hozzájárulnak-e az adataik további kezeléséhez és tárolásához.

Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2018. május 17-től érvényes.