Banner Mobile Image
Banner Default Image

Klienti

Naším cieľom je byť najlepšími na svete v transformácii našich klientov pomocou riešení total talent a skúseností.

Prečítajte si naše články

Skúsenosti s transformáciou talentu

Naša stratégia skúseností s transformáciou talentu je v jadre toho, kým sme a je postavená na našich troch pilieroch, ktorými sú Future Ready, Client FirstTotal Solutions.

Future Ready - Pripravení na budúcnosť

Cpl bude mať ako poskytovateľ služieb a riešení vedúce postavenie v oblasti budúcnosti práce, a to z toho dôvodu, aby pomohol našim klientom, uchádzačom a konzultantom pripraviť sa na budúcnosť.

Cpl to dosiahne prostredníctvom kolaboratívnych sietí think & do leadership, spoluvytvárania a kontinuálneho rozvoja Future of Work Inštitútu, kde nám môžu naši partneri pomáhať s tvorením budúcnosti.

Total Solutions - Riešenia talentu

Cpl je predovšetkým o klientovi a našich zamestnancoch, ktorí pomáhajú našim klientom ťažiť z nášho strategického prístupu a odborných vedomostí pri vytváraní nových skúseností. Vieme, ako môžeme transformovať váš biznis pomocou širokej škály služieb a podpory.

Zlepšujeme interné procesy, aby sme našim zamestnancom umožnili úplne sa zamerať na adresovanie vašich obchodných potrieb.

​Client First - Klient na prvom mieste

Cpl navrhuje integrované riešenia, ktoré prinesú transformačnú hodnotu prispôsobenú potrebám našich klientov a našich uchádzačov.

Tieto riešenia umožnia predstaviť set možností, pri ktorých budú použité najlepšie Cpl odborné vedomosti v spolupráci s vhodnými obchodnými a technologickými možnosťami.

Pracujte s nami na budúcnosti dnes

Naše na mieru šité a na ľudí orientované riešenia sa neustále prispôsobujú potrebám vás, našich klientov, a to v závislosti od toho, kde sa na vašej ceste nachádzate a čo v rámci organizácie potrebujete.

Tieto potreby môžu byť krátkodobé, strednodobé alebo dlhodobé. Bez ohľadu na to vám naša ponuka riešení talentu umožní prispôsobiť sa, splniť vaše požiadavky a transformovať vaše podnikanie – kvôli súčasnosti, ako aj budúcnosti.

Meníme svet

„Všetci v Cpl Group túžime pomáhať druhým. Je povzbudzujúce, že tieto etické hodnoty sa dostávajú do popredia v podnikateľskej komunite v Írsku aj v zahraničí.

Osobne mi veľmi záleží na tom, aby mali všetci zabezpečené rovnaké príležitosti a aby sme sa stali udržateľnejším biznisom. Som presvedčená o tom, že s viac ako 13 000 ľuďmi a s viac ako 45 pobočkami môže mať Cpl Group naďalej veľký vplyv.“

Anne Heraty, CEO spoločnosti Cpl

 • Contact Cpl

  Chcete rásť a pripraviť svoj biznis na budúcnosť?

  Sme tu na to, aby sme vám pomohli nájsť top talent do trvalého alebo dočasného pracovného pomeru alebo externého zamestnanca, prípadne dôveryhodného partnera, ktorý ponúka flexibilné a strategické služby prispôsobené vašim potrebám.

  Otázky klientov

 • Contact Cpl

  Uvažujete o zmene zamestnania?Hľadáte nové profesionálne výzvy?

  Poradíme pri kariérnom rozvoji a výbere optimálneho typu zamestnania pri zabezpečení neustáleho prístupu k informáciám o najzaujímavejších projektoch na trhu.

  Pošlite svoj životopis