Banner Mobile Image
Banner Default Image

Riešenia trvalého pracovného pomeru

Nábor do trvalého pracovného pomeru

Získanie a príprava zoznamu uchádzačov vyžaduje mnoho času, peňazí a energie. Výsledky môžu byť neuspokojivé. Odpoveďou na tento problém sú náborové spoločnosti so skúsenosťou a hĺbkovými vedomosťami o trhu. Spolupráca pri nábore s externou spoločnosťou vám umožňuje úsporu času, rozpočtu a možnosť sústrediť sa na iné povinnosti, ako aj rozvoj spoločnosti.

Cpl Jobs poskytujú širokú škálu služieb a riešení. Tímy špecializujúce sa na rôzne sektory poskytujú vedomosti o odvetví priemyslu, podporu a konzultantov, ktorí hľadajú vhodných ľudí s konkrétnymi kompetenciami. Dôkladné pochopenie trhu vám umožňuje dostať sa k najlepším ľuďom a úspešne ukončiť náborové procesy.

Ako člen globálnej organizácie s pobočkami v Írsku, Veľkej Británii, strednej Európe a v USA, Cpl Jobs disponuje rozsiahlou databázou uchádzačov, ktorí sa nachádzajú na rôznych miestach a majú rôzne kompetencie. Manažéri a skúsení konzultanti majú rozsiahle, špecializované siete kontaktov, vďaka ktorým je možné zavŕšiť aj tie najnáročnejšie náborové procesy.

 

Cpl Jobs sa v oblasti náboru do trvalého pracovného pomeru špecializuje na:

 •  IT

 •  Engineering

 •  Investície/Banky/Financie

 •  Marketing

 •  Logistika

 • Výroba

 • SSC

 • Maloobchod/veľkoobchod

 • FMCG 

Čím sa odlišujeme

 1. SME DETAILNE OBOZNÁMENÍ SO ŠPECIFIKAMI MIESTNEHO TRHU, vieme, kde hľadať a ako sa efektívne dostať k najlepším uchádzačom.

 2. SME V NEUSTÁLOM KONTAKTE SO ZÁKAZNÍKOM, zákazníka informujeme o priebehu náborového procesu a vždy hľadáme najlepšie riešenia akýchkoľvek problémov, ktoré sa objavia.

 3. Zaručujeme DÔVERNOSŤ NÁBOROVÉHO PROCESU a nestranné hodnotenie uchádzačov.

 4. POSKYTUJEME BEZPLATNÝ ZÁRUČNÝ SERVIS v prípade, ak nie je možná ďalšia spolupráca s uchádzačom.

Kontaktujte nás

​Späť na Náborové služby