Banner Mobile Image
Banner Default Image

Akce a přednášky

Náš individuální přístup k vytváření událostí Vám pomůže pochopit potřeby a výzvy Vaší organizace. Je Vám také nápomocen při plánování eventů, pro které bude inspirací a motivací. Bude Vás rovněž lákat k inovacím a to především díky prezentaci nejnovějších trendů a výzkumů, které se přímo dotýká budoucnosti trhu práce.

Spojte se s institutem Future of Work

(kontaktní formulář v angličtině)

Služby

Naše nabídka zahrnuje:
  • Workshopy Masterclass – organizujeme profesionální workshop v rámci: Design Strategy, Strategic Wellness, Responsible Business, Creative Leadership a Organisational Design
  • Příprava a realizace událostí – během jejich plánování se zaměřujeme také na budoucnost pracovního trhu (future of work); na tyto události zveme zkušené speakery a organizujeme diskuze s cílem motivovat, inspirovat a také rozšířit obzory našim účastníkům.
  • Přednášky – naši specialisté navazují spolupráci v rámci realizace přednášek, diskuzí a moderování události.
  • Školení (Facilitated General Workshops) – abychom Vás a Váš tým motivovali ke kterativitě a spolupráci, připravujeme praktická školení na téma budoucnosti práce (future of work), která zahrnují 7 našich pilířů. Zjistěte více: workshopy Future of Work.
  • Workshopy šité na míru (Facilitated General Workshops) – provedeme Vásworkshopy přizpůsobenými Vašim individuálním potřebám a podnikání. Cílem těchto workshopů je identifikace a probádání potřeb a obchodních výzev, individuální a netradičních přístup, nacházení nových nápadů a možností včetně plánování, jak dosáhnout prosperity Vašeho podniku.

Důvěřují nám ​

Naši řečníci

Barry Winkless, Chief Strategy Officer & Ředitel Institutu Future of Work

​Barry se zaměřuje na strategický rozvoj Cpl prostřednictvím spolupráce se CEO a vyšším managementem. Také řídí Institut Future of work, založený společností Cpl, jehož hlavním cílem je výzkum a pomoc v oblastech, které jsou klíčové pro vedoucí pracovníky.

Vzhledem k tomu, že Winkless vedl multidisciplinární týmy při poskytování konkrétních projektů klientům, jeho hlavními oblastmi odbornosti jsou strategie, inovace, změny a angažovanost. Barry je autor a častý řečník na mezinárodních akcích a jeho posláním je také proto změnit vnímání toho, co v současnosti znamená (a jak lze také v budoucnu chápat) koncept práce.

Barry mimo jiné vystupoval i na konferenci TEDx, CIPD, ICT Skillsnet.

Oblasti jeho specializace: budoucnost práce (future of work), vedení, kreativita a inovace.

Ukázková témata: “All the Fun of the Fair: Workpark not Place”, “Leading with Purpose”, “The Creative Leader”.

Oblasti spolupráce: přednášky, diskuzní panely, rozhovory, moderování událostí.

​Elysia Hegarty, Strategic Wellness Lead​

S více než 15 lety zkušeností v oblasti řízení lidských zdrojů a práce ve wellness oboru využívá Elysia své znalosti pro spolupráci s podniky a pomáhá jim vytvářet strategie, které přilákají, zaujmou a udrží jejich zaměstnance. Díky působení v různých odvětvích je Elysia schopna propagovat metody k vytváření zdravého pracovního prostředí dle obchodních potřeb a podporuje tím také produktivitu společnosti.

Svých výsledků dosahuje díky mnoha technikám, jako jsou vedení workshopů, proslovy, vedení strategie - wellness na pracovišti a také prováděním hodnocení výsledků. V současné době je Elysia vedoucím oddělení Strategic Wellness Institut Future of work.Kromě toho byla také zodpovědná za vývoj diagnostického nástroje, který pomáhá podnikům přijmout konkrétní přístup k fenoménu wellness. Mimo jiné je také spoluautorkou bílé knihy na toto téma.

Elysia Hegarty měla příležitost moderovat diskuzní panely a hovořit na konferencích jako Climate Finance Week, RebelCon, ICT Skillnet, Conference Federation Conference a mnoha dalších.

Oblasti jejího působení: Strategic Wellness, různorodost a intergace (D&I), benefity pro zaměstnance (EVP)

Ukázková témata: “Strategic Wellness”, “My Career is Ruining my Health”, “The Resilient Leader”.

Oblasti spolupráce: přednášky, vedení akcí nebo diskuzního panelu, rozhovory, moderování událostí.

 

​Declan Bogan, Senior Business Consultant

Declan Bogan je seniorní obchodní konzultant, který se posledních 20 let věnuje zásadním hnacím silám inovací v oblasti zaměstnanců, produktů, portfolia a obchodních modelů. Ve spolupráci s nadnárodními společnostmi pracoval s vedoucími zaměstnanci a ve více než 70 společnostech a na mnoha projektech působil jako pomoc při transformaci jejich obchodní strategie. Declan ve své činnosti mentoroval a podporoval mnoho CEO a zakladatelů společností.

Declan Bogan vedl diskusní panely u svých klientů a vystupoval na konferenci Climate Finance Week, Conference Federation Conference, National Center for Design nebo ClimateKIC.

Oblasti specializace: udržitelný rozvoj, vedení, zaměstnanecké výhody (EVP)

Oblasti spolupráce: přednášky, pořádání akcí nebo diskuzních panelů, moderování akcí.

​​Siobhan O’Shea, Client Services Director & D&I Lead

 

Siobhan O'Shea, která pracuje jako Client Services Director, má více než 25 let zkušeností v oblasti náboru. Má také bohaté zkušenosti s konzultačními a poradenskými službami. Kromě toho je vedoucím oddělení Diverstity & Inclusion v Institutu Future of work a často je také propagátorkou a řečníkem v oblasti nových trendů v D&I a pracovním prostředí.

Siobhan je členem mnoha spolků a skupin DBEI Future of ICT Skills a HEA Springboard. Vystupovala také na mnoha konferencích, pravidelně poskytovala rozhovory a účastnila se podcastu na téma integrace a rozmanitost v práci.

O'Shea vystoupila na mnoha konferencích a moderovala také mnoho diskuzních panelů.

Oblast specializace: Rozmanitost a integrace (Diversity & Inclusion)

Ukázková témata: “The Inclusive Leader”, “The Future of Inclusion and Diversity”, “Inclusion & Diversity Beyond Gender”

Oblasti spolupráce: přednášky, vedení diskuzního panelu nebo událostí, rozhovory, moderování akcí.

Spojte se s institutem Future of Work

(kontaktní formulář v angličtině)