Banner Mobile Image
Image 2021 03 02 T12 20 26

Employer Proposition

Pomáháme firmám navrhnout řešení pro jejich zaměstnance, při kterém využíváme našeho jedinečného diagnostického řešení s použitím strategie, která nám pomůže k vytýčení priorit, které jsou pro firmu klíčové. Následně nám ulehčí jeho zavedení tak, aby firmě výrazně pomohlo zaměstnance oslovit a udržet si ho ve společnosti.

Již více než 30 let firma Cpl aktivně působí na irském, britském a evropském trhu. Naši kvalifikovaní konzultanti se mohou podělit o své pracovní zkušenosti získané během profesního kontaktu se státy Evropy, USA i Austrálie.V současné době nám technologie umožňuje provádění konzultací nejen osobně, ale také online.

Objednejte si konzultaci zdarma

Model řízení

Nabídka „Hodnoty Zaměstnavatele”, EVP (ang. Employer Value Proposition) je seznamem unikátních peněžních i nepeněžních prvků, které trh s pracovními silami a také zaměstnanci vidí jako přidanou hodnotu při získávání konkrétního pracovního místa. Je to základní hnací síla pro to zaujmout, udržet si a angažovat zaměstnance ve společnosti.

Mnoho firem se soustředí na vnější prezentaci svojí společnosti místo aby se věnovali více interní stránce – svým zaměstnancům, jejich motivaci jako nejefektivnějšímu marketingovému nástroji. V dnešní době se musí mnoho firem postarat o to, aby vytvořili cílové pracoviště, které bude zajímavé, a přizpůsobené potřebám zaměstnance, včetně nabídky školení a rozvíjení jeho kompetencí.

Celková Nabídka Zaměstnavatele je zpracovaná ve 4 krocích:

1. Identifikace potřeb společnosti – s využitím workshopů a naší digitální diagnostiky se snažíme určit klíčové oblasti ve 20 pilířích EVP, které jsou pro potřeby společnosti a jejich obchodních cílů podstatné.Pro lepší pochopení celkové marketingové strategie firmy, používáme také různé podpůrné nástrojenebo profesionální workshopy.

2. Vytvoření projektu – na základě výsledků připravujeme nestandardní EVP strategii a rámec činností k vybudování strategie.

3. Zavedení projektu – abychom mohli globálně propagovat Vaši společnost, úzce spolupracujeme s vedením a oddělením marketingu a komunikace.

4. Analýza programu – po implementaci navrhované strategie zkontrolujeme interní a externí vnímání vaší značky a vrátíme se zpět k managementu se zpětnou vazbou. Měli byste vidět výrazné zlepšení jak firemního image, tak strategie.

Diagnostické nástroje

Institut Future of Work má 20 EVP pilířů, které je každá organizace povinna zajistit svému zaměstnanci. Náš jedinečný diagnostický nástroj umožňuje klientovi identifikovat oblasti, ve kterých se mu daří a oblasti, které vyžadují naši podporu.

Náš nástroj pro diagnostiku zaměstnanců využívá zapojení samotných zaměstnanců k hodnocení skóre eNPS (Employee Net Promoter Score), jehož cílem je analyzovat, zda jsou zaměstnanci „obhájci“ společnosti nebo negativně ovlivňují její image.

Nakonec pro zákazníka provedeme úplnou analýzu trhu, abychom zjistili, jak je na něm vnímána jeho značka a pověst. Taková analytická strategie umožňuje organizacím snadno identifikovat oblasti, které ovlivňují vnímání jejich společnosti a také zjistit, jak přilákat a udržet si ty nejlepší lidi. Cílem našich aktivit je pomoci klientovi stát se zaměstnavatelem dle vlastního výběru.

Kontaktujte nás a budete s námi moci tuto problematiku prodiskutovat, včetně obdržení našeho feedbacku

Námi navržený proces splní Vaše potřeby díky pochopení klíčových oblastí, které vyžadují největší pozornost. Navrhneme strategii, která bude zaměřena na konkrétní potřeby zaměstnanců a na základě klíčových indikátorů analýzy změříme její úspěšnost.

Napište nám

Zašlete prosím své dotazy v angličtině. Kontaktní formulář umožňuje přímý kontakt se zástupci Institutu Future of Work.