Banner Mobile Image
Image 2021 03 25 T07 58 23

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Recruitment Process Outsourcing

Hledání a nacházení skutečných talentů na pracovním trhu je spojeno s vynaložením velkémo objemu času a také prostředků. Bez dobře zorganizované struktury interního HR a nástrojů k hledání a vhodných kandidátů z různých oborů, mohou být náklady pro firmu velmi vysoké. Proto Cpl Jobs nabízí pro své klienty také komplexní službu RPO (ang. Recruitment Process Outsourcing, RPO), která umožňuje přenesení části nebo celkového náborového procesu ze společnosti Klienta na Cpl Jobs. Řešení RPO, které připraví Cpl Jobs přímo zlepšují funkci společnosti, což Klientovi umožňuje soustředit se čistě na zaměření firmy, která tak může posílit svou převahu na trhu.

 

RPO – Více než pouhé zaměstnávání

 

Operační model

Outsourcing náborového procesu je něco více, než jenom prosté zaměstnávání ve chvíli, kdy jsou lidé nejvíce potřeba. Tato služba má na starosti také zlepšení celkového náborového procesu. V rámci náborového procesu se službouRPO může také dojít i krozšíření interního HR přímo ve firmě Klienta nebo mimo ni.

Pro zajištěnísprávné realizace služby efektivně spolupracujeme s týmem HR, managery a B2B lídry společnosti. Pomáhá nám to při vypracování obchodní strategie, důležité pro úspěch společnosti.Nabízíme komplexní plán spolupráce založený na vyváženém rozvoji strategie náborového procesu – také stále sledujeme a optimalizujeme nabízené řešení.

Cpl Jobs jako poskytovatel služby RPO řídí všechny etapy náborového procesu a přejímá zodpovědnost na získané výsledky – vše probíhá při spolupráci s Hiring managerem nebo jinou osobou, kterou určí Klient. První část spolupráce je přesná analýza potřeb v rámci náborového procesu ve firmě Klienta, která si klade za cíl celkové pochopení a osvojení pozice i firemní kultury. Takto docílíme vytvoření požadovaného profilu kandidáta, který se na danou pozici nejvíce hodí. Následně naší specialisté nastaví službu RPO tak, aby přesně odpovídala potřebám Klienta, volí k tomu také tu správnou metodu výběru vhodných kandidátů na požadovanou pozici. Cpl Jobs přejímá plnou zodpovědnost za výběr relevantních kandidátů a prověření jejich kvalifikace, oficiální obdržení nabídky, podpis smlouvy a někdy také i adaptační proces do společnosti– tzw. onboarding.

 

Druhy služeb RPO

Cpl Jobs má mnohaletou zkušenost s realizací služby RPO. Především v případě velkoobjemového náborového procesu, např. jako je nábor zaměstnanců do nově vznikajících týmů v odvětví IT, SSC nebo do call center. Dále také nábor zaměstnanců na krátkodobé i dlouhodobé projekty, včetně klasických pozic pro dlouhodobou spolupráci v rámci společnosti.Spoluprací s klienty zavádíme RPO, které splňuje jedineční potřeby každé společnosti, o kterou se staráme.

 

Jednotlivé kroky v rámci služby RPO

  1. Plánování náborového procesu

  2. Získávání talentů z trhu práce

  3. Selekce kandidátů

  4. Použití psychometrických nástrojů

  5. Ověření referecní kandidátů

  6. Zaměstnání kandidátů a adaptační proces

 

 

Chceš o Outsourcingu náborových procesů vědět více?

Kontaktuj nás již teď!

​Zpět k Náborové služby