Banner Mobile Image
Image 2021 03 25 T07 32 35

Dočasné přidělení zaměstnanců

Dočasné přidělení zaměstnanců

Zvýšená poptávka po dočasné pracovní síle, sezóna dovolených, pracovní neschopnost nebo dodatečný projekt ve společnosti - to jsou situace, ve kterých se vyplatí využít dočasné přidělení zaměstnanců. Zkušení Cpl konzultanti spolupracují s klientem a společně pracují na vytvoření nejlepších krátkodobých, tak dlouhodobých řešení, která vycházejí z obchodních potřeb klienta.

Tato služba umožňuje stálou kontrolu míry zaměstnanosti a zavedení flexibilních forem spolupráce se zaměstnanci v závislosti na potřebách. Přirozené přizpůsobování počtu pozic v závislosti na pracovní zátěži se promítá do výrazných úspor v rozpočtu společnosti.

Cpl konzultanti jsou během náborového procesu v kontaktu se zástupci klienta, aby našli uchazeče s požadovanými kompetencemi, ověřovali a uskutečnily pohovor. Cílem je úspěšně najmout vhodného zaměstnance, který je připraven na dočasnou práci.

 

Výhody spolupráce se Cpl Jobs při dočasném přidělení:

  • flexibilní řešení beroucí v úvahu optimalizaci nákladů,

  • účelný nárůst počtu zaměstnanců v závislosti na potřebách,

  • ověřené řešení pro krátkodobé projekty,

  • stálá kontrola zaměstnanosti / počtu zaměstnanců,

  • přístup k dočasným zaměstnancům z vysoce kvalitní sítě kontaktů,

  • schopnost rychle najmout uchazeče s klíčovými dovednostmi.

 

Chcete se o dočasném přidělení zaměstnance dozvědět více? Ceníte si spolupráci se zkušenými náborovými pracovníky s dokonalými znalostmi o různých pracovních pozicích?

Obraťte se na nás.

Kontaktujte nás

​Zpět k Náborové služby