Banner Mobile Image
Image 2021 03 25 T07 37 19

Vyhledávaní vedoucích pozic

Vyhledávání vedoucích pozic - nábor vedoucích pracovníků, manažerů a odborníků

Přijetí každého zaměstnance je pro společnost důležité, ale správný výběr vedoucích zaměstnanců může přispět k úspěchu organizace. Odborné znalosti, rozsáhlé znalosti o trhu a individuální přístup ke každému náborového procesu jsou nezbytné při hledání klíčových uchazečů, kteří ovlivňují podnikání.

V Cpl Jobs jsou za tuto službu zodpovědní zkušení lídři / manažeři, kteří dokonale ovládají trh a průmyslová odvětví a zrealizovali mnoho náborů na obsazení vysokých pozic. Cpl konzultanti mají dlouhodobé a dobré vztahy s odborníky a manažery v celé Evropě i v zahraničí. Rozsáhlá síť kontaktů vám umožňuje vybrat si skupinu vhodných kandidátů, kteří jsou v současnosti dostupní na trhu práce.

Efektivnost metody vyhledávání vedoucích pracovníků

Začátkem efektivní realizace procesu vyhledávání vedoucích pracovníků je dokonalé pochopení výjimečnosti klienta, obchodních potřeb společnosti a pozice, na kterou budou uchazeči vyhledáváni. Stejně důležité je ve spolupráci s klientem vytvořit profil uchazeče, analyzovat trh a stanovit postup pro získání správných lidí na trhu.

Cpl zaměstnanci si, obzvlášť při vyhledávání vedoucích pracovníků, uvědomují, jak důležitá je péče o potřeby obou stran - uchazeče a klienta jako i o budování vztahu, který se následně přemění na plodnou a dlouhotrvající profesionální spolupráci.

Náborový proces jako součást služeb vyhledávání vedoucích pracovníků

Náborový proces v rámci služby vyhledávání vedoucích pracovníků sestává z následujících úrovní:

  1. z detailní analýzy potřeb klienta,

  2. z budování strategie projektu,

  3. z hloubkového průzkumu trhu práce v souvislosti s vyhledávanými odborníky,

  4. z náborového procesu a výběru nejlepších uchazečů, který je založen na psychometrických nástrojích,

  5. ze setkání s vybranými uchazeči,

  6. z osobní prezentace užšího výběru kandidátů,

  7. z ověření referencí doporučených uchazečů,

  8. z činností hodnotícího a rozvojového centra / nebo z Lumin testu jako dodatečného nástroje pro ověření shody,

  9. z nabídky a podpory při procesu vyjednávání mezi uchazečem a našim klientem,

  10. z ukončení náborového procesu, hodnocení procesu.

Poskytujeme plnou diskrétnost komunikace mezi stranami a v případě důležitých informací podpis dohody o mlčenlivosti.

Cpl odborníci poskytují odbornou podporu, přístup na trh a nejlepší síť kontaktů. Chcete se o vyhledávání vedoucích pozic dozvědět více?

Obraťte se na nás!

Kontaktujte nás

Zpět k Náborové služby