Cpl Accountancy Jobs

Investície, Banky a Financie

​​Informácie o finančných službách spoločnosti Cpl

Popredný tím špecialistov na pozície v oblasti finančných služieb na Slovensku.

Cpl Financial Services je vysoko kvalifikovaný tím odborných konzultantov so skúsenosťami v oblasti bankovníctva a finančných služieb. Náš tím konzultantov zahŕňa odborníkov CFA, kvalifikovaných účtovníkov, kvalifikovaných právnikov a reportingovaných odborníkov.

Sme partnermi s vysoko konkurenčnou klientskou základňou investičných manažérov, bánk, konzultačných spoločností, poisťovateľov a poskytovateľov služieb fondov, čo nám umožňuje ponúknuť vám atratívne finančné pracovné miesta na území Slovenska.

Náš tím je rozdelený do 3 pilierov: fondy, bankovníctvo a správy aktív. Finančné role, ktoré obsadzujeme, siahajú od juniornej úrovne až po úroveň vrcholového manažmentu.

Profesie v oblasti finančných služieb, na ktoré sa tieto piliere špecializujú, zahŕňajú: správu majetku, podnikové bankovníctvo, finančný kontroling, finančné analýzy, účtovníctvo fondov, dodržiavanie predpisov, manažment portfólia, manažment risku.

Natasha Bevan Cpl Accountancy

Vytvárame nové tímy vyškolených odborníkov, ktorí sa uplatnia v miestnych štruktúrach aj v medzinárodných projektoch.

Temp

Accounts Administrator

Tipperary
Negotiable
Temp

Management Accountant

Ireland
Negotiable
Detaily
Permanent

Structural Engineer

Tipperary
$20,000 + travel benefits
Detaily
Permanent

Internal Communications Specialist

Dublin City
$20000 + annual benefits
Permanent

General/Paediatric Nurse South Dublin

South Dublin

Investície, Banky a Financie

Matthew Moan
Kevin O'Toole
Shauna Feeny
Luke Wall
Philip Rusk