Banner Mobile Image
Image 2021 03 04 T14 32 21

Náborový a rozvojový proces v Cpl

V spoločnosti Cpl zamestnávame medzinárodných klientov a miestne spoločnosti. Špecializujeme sa na náborové služby, konkrétne na nábor do trvalého pracovného pomeru, hoci naše portfólio taktiež zahŕňa služby v oblasti dočasného pridelenia zamestnancov, outsourcingu, RPO, outplacementu, alebo najnovších a najmodernejších psychometrických testov Lumina Spark a Lumina Select, ktoré nám jednak umožňujú pomáhať s procesmi náboru a profesionálneho rozvoja našim tímom, ako aj tímom zákazníkov. Našou pridanou hodnotou pri spolupráci s klientmi je špeciálne pripravený Key Accounts Management program. Lídri a manažéri sú školení v nástrojoch, ktoré používame v tomto type projektu. Okrem toho je omnoho viac príležitostí na rozvoj kompetencií, a to vďaka školiacim programom, ktoré sú definované globálne a ktoré sú dostupné pre všetkých zamestnancov.

Cpl štruktúra vám umožňuje zúčastňovať sa na mnohých medzinárodných projektoch. Ako súčasť stredoeurópskeho tímu úzko spolupracujeme s kolegami z našej oblasti, ako aj s tímami našej globálnej spoločnosti v Írsku a s kolegami zo Spojeného kráľovstva. Táto spolupráca prebieha takmer na dennej báze, pričom stretnutia na stredoeurópskej úrovni sa konajú niekoľkokrát do týždňa.

Kľúčovými hodnotami spoločnosti Cpl sú zodpovednosť a spoločné riadenie. Tieto hodnoty sú prítomné na každom stupni našej organizácie. V našej firemnej kultúre veríme, že „nič o nás bez nás“, a tak budete mať ako manažér dosah na stratégiu spoločnosti a budeme od vás očakávať aktívny prínos k rozvoju jednotlivých služieb alebo divízií. Okrem toho by sme, vzhľadom na potrebu kontinuálneho zlepšovania a vzdelávania organizácie, radi počuli vaše návrhy týkajúce sa zlepšovania súčasných procesov. Domnievame sa, že spoločnosť tvoria ľudia a tí sú našim najväčším kapitálom, a preto je ich angažovanosť nevyhnutnou súčasťou nášho úspechu.

O práci v Cpl, našej kultúre a ponuke benefitov si môžete prečítať viac v príručke v časti o benefitoch.

Stiahnite si príručku.

Ako vyzerá náš interný náborový proces?

Interné HR oddelenie je zodpovedné za interný nábor našich náborových tímov. Uchádzačov hľadáme na obľúbených pracovných portáloch a prostredníctvom LinkedIn. Náborový proces bude bez ohľadu na počiatočný spôsob kontaktovania rovnaký. Pozrite sa, ako vyzerá celý proces:

  • Ako uchádzač o prácu reagujete na inzerát práce alebo našu ponuku, ktorá vám bola zaslaná na LinkedIn.

  • Uchádzačov, ktorí spĺňajú potrebné požiadavky, vyberáme spomedzi životopisov, ktoré boli zaslané na pracovný portál.

  • Prvé štádium náborového procesu prebieha prostredníctvom telefónu. Pracovný pohovor so zástupcom nášho HR oddelenia trvá približne 45 minút. Počas pohovoru budeme hovoriť o vašich pracovných skúsenostiach, profesijnej dráhe, myšlienkach na rast a platových očakávaniach ohľadom novej práce. Povieme vám o firemnej kultúre v Cpl, potvrdíme výpovednú lehotu a platové očakávania. Môžete si byť istí tým, že sa môže vyskytnúť aj zopár otázok v angličtine. Vyžadujeme plynulosť minimálne na úrovni B2.

  • Druhé štádium predstavuje stretnutie s vaším priamym nadriadeným v pobočke alebo online. Konverzácia je dlhšia a trvá do 60 minút. Na tento pracovný pohovor si môžete pripraviť konkrétnejšie otázky, ktoré vás zaujímajú a dávať ich personalistom.

  • Tretie štádium je príprava obchodného plánu a jeho následná prezentácia pred manažmentom a účasť na psychometrickom teste Lumina. Výsledok testu je vám k dispozícii (pre vás ako uchádzača o prácu predstavuje zaujímavý doplnok, vzhľadom na to, že získate kompletný profil osobnosti vytvorený pomocou moderného psychometrického nástroja).

  • Ak pôjde všetko dobre, budeme vás so spätnou väzbou kontaktovať v priebehu týždňa alebo maximálne dvoch týždňov. Či už to bude zamietavá odpoveď, alebo ponuka práce, môžete si byť istý, že vás budeme o vašom statuse informovať.