Vráť sa

Otázky, ktoré by ste sa na pracovnom pohovore mali opýtať ohľadom práce na diaľku

Blog Img

Pri pracovnom pohovore je dôležité myslieť na to, že zamestnávatelia by nemali byť jedinými, ktorí kladú otázky.

Ako uchádzač o prácu by ste si mali pripraviť a klásť dobre premyslené otázky. Pomôže vám to pochopiť pracovnú pozíciu, firemnú kultúru a podmienky práce na diaľku v spoločnosti.

Je dôležité dávať otázky týkajúce sa práce na diaľku, podpory, ktorú dostanete, ako aj toho, ako sa jej spoločnosť prispôsobila, aby ste mali jasnú predstavu o tom, čo očakávať.

Neviete, čo sa máte na pracovnom pohovore pýtať? Ponúkame vám zopár dobrých otázok o práci na diaľku, ktoré by ste mali zvážiť.

Otázky o práci na diaľku, ktoré by ste sa mali na pracovnom pohovore opýtať

1. Akú pomoc môžem očakávať pri práci na diaľku alebo z domu?

Následkom Covid-19 sa práca na diaľku začala využívať v mnohých sektoroch. Niektorí zamestnávatelia uvítajú trvalý prechod na prácu na diaľku, zatiaľ čo iní uprednostnia kombináciu práce na diaľku a tradičnej formy.

Práca na diaľku je pre väčšinu zamestnávateľov stále relatívne novým teritóriom a mnohí sa učia, ako usmerňovať tento nový spôsob práce.

Je dôležité opýtať sa potenciálneho zamestnávateľa, akú pomoc ponúka, aby ste sa uistili, že máte to, čo potrebujete na to, aby ste uspeli. Táto pomoc sa môže týkať zaškolenia (onboarding), poskytovaného home office vybavenia, nových softvérových a školiacich programov na udržiavanie podniku v spojení.

2. Ako ste zachovávali firemnú kultúru a udržiavali zamestnancov v spojení so spoločnosťou pri práci na diaľku?

Firemná kultúra predstavuje jej charakter a je dôležitým aspektom akéhokoľvek podniku. Výborná firemná kultúra znamená spokojných zamestnancov a skvelé pracovisko. Je dôležité, aby bola spoločnosť dobre prepojená so zamestnancami a aby zvrchu dole fungovala výborná komunikácia.

Zamestnanci pracujúci na diaľku už nie sú spolu fyzicky v kancelárii, takže môže dôjsť k prerušeniu ich spojenia. Je dôležité, aby organizácie vyvíjali neustálu snahu na preklenutie tohto problému. Počas vášho pracovného pohovoru sa opýtajte, aké snahy sú v tomto smere vyvíjané. To vám pomôže predstaviť si váš nový potenciálny pracovný život na diaľku.

Niektoré príklady zahŕňajú wellness programy, pravidelné video hovory s tímom, virtuálne ranné posedenia pri káve alebo súťaže a stimuly. Možnosti sú nekonečné a niektoré organizácie našli kreatívne spôsoby, ako ostať v spojení.

3. Ako ste prispôsobili svoj štýl riadenia práci na diaľku?

Práca na diaľku zmenila spôsoby, akými sú tímy vedené. V tradičnom kancelárskom prostredí je váš manažér zvyčajne nablízku a je fyzicky dostupný, no práca na diaľku vyžaduje väčšiu námahu.

Pre vás ako zamestnanca je dôležité vedieť, akú pomoc dostanete od svojho manažéra. Niektoré tímy môžu mať denné brífingy alebo individuálne video hovory raz do týždňa – každý tím je iný. Každopádne je pre vás užitočné vedieť, ako tím funguje.

4. Akým problémom čelí organizácia následkom Covid-19?

Covid-19 má výrazný dopad na pracovný svet. V závislosti od odvetvia priemyslu môžu niektoré spoločnosti zažívať rozmach alebo úpadok v podnikaní.

Je pre vás dôležité mať jasnú predstavu o problémoch, ktorým organizácia čelí, aby ste vedeli, akú úlohu budete plniť pri ich prekonávaní. Predstavuje to pre vás taktiež skvelú príležitosť na to, aby ste ukázali, ako môžu byť vaše zručnosti užitočné pri riešení týchto problémov.

Medzi ďalšie otázky, ktoré stoja za zváženie, patria otázky o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, o spôsoboch spolupráce s ostatnými členmi tímu a o vašom časovom harmonograme.

Na konci vášho pracovného pohovoru by mal zamestnávateľ vedieť všetko o vašich odborných znalostiach a skúsenostiach a vy by ste mali mať predstavu o spoločnosti a spôsoboch práce.

Ak sa chcete dozvedieť sa viac, obráťte sa na nás. Radi vám poradíme.