Vráť sa

Poskytovanie dobrej spätnej väzby na diaľku

Blog Img

Práca sa vyvíja a my sa musíme týmto zmenám prispôsobiť. Dni neformálnych stretnutí pri káve v spoločnej kuchyni alebo rozhovor pri vodnom chladiči (to som skutočne robila) sú v blízkej dobe nemožné, takže ako manažéri práce na diaľku máme niekoľko možností, ako svojich zamestnancov pochváliť a dať im pomocnú spätnú väzbu.

V tejto nestabilnej a stresujúcej ekonomickej atmosfére sa zamestnanci pri hľadaní smeru, podpory a motivácie obracajú na vedenie. Spätná väzba podávaná s empatiou a trpezlivosťou je lepidlom, ktoré spája zamestnancov s produktivitou.

Tu sú moje najlepšie tipy, ako zabezpečiť poskytovanie efektívnej a konštruktívnej spätnej väzby bez ohľadu na to, kde sa vy a váš tím nachádzate.

Tipy na poskytnutie spätnej väzby na diaľku

1. Často a neformálne komunikujte

Práca na diaľku vo svojej podstate neposkytuje rovnaký ľudský kontakt ako tradičné pracovné prostredie. Tento štýl práce vyžaduje viac komunikácie, a preto začnite pravidelnou komunikáciou.

Začnite konverzáciu otázkou: „Ako sa dnes máte?“ a „Aké sú vaše priority a najdôležitejšie veci, na ktorých dnes pracujete?“ Pamätajte, že trochu empatie urobí svoje.

Kľúčom je dať zamestnancom vedieť, že ste na ich strane, aj keď musíte riešiť niečo, v čom by sa mohli zlepšiť. Toto spojenie môžete udržiavať pravidelnou komunikáciou s tímom – prostredníctvom četu, telefonického rozhovoru alebo e-mailu. Môže nám to tiež pomôcť prekonať bežné problémy so spätnou väzbou a vybudovať si dôveru.

2. Dbajte na efektívnu komunikáciu

V dobe, aká je dnes, je reč tela a výraz tváre dôležitý. Použite platformu, ako je napr. Microsoft Teams alebo Zoom, aby ste uskutočnili individuálne a tímové stretnutia.

Zapnite si kameru. Je to mimoriadne dôležité, keďže vás zamestnanci zvyknutí na priamu komunikáciu vidia iba cez obrazovku. Sústreďte sa a vypnite upozornenia, aby vás nerozptyľovali ďalšie hovory alebo e-maily.

Ďalšou dôležitou vecou, ​​ktorú musíte urobiť na zabezpečenie efektívnej komunikácie je jasne si vymedziť pracovné požiadavky hneď na začiatku. Ak zamestnanci vedia, čo môžu očakávať, môžu sa podľa toho správať.

Na rozdiel od administratívnych pracovníkov sa zamestnanci na diaľku nemôžu učiť iba z pozorovania svojich kolegov a manažérov. Bez usmerňovania bude ich krivka učenia sa oveľa strmšia. Stála komunikácia je dôležitá. Nikdy nepredpokladajte, že „žiadne správy, dobré správy“.

Vaši zamestnanci na diaľku veria, že k nim budete otvorení a čestní. Určite urobte to isté. Ak zamestnanec nereaguje alebo nestihne termín, nemyslite si, že sa fláka. Namiesto toho mu podajte ruku. Môžu byť zavalení prácou alebo sa môžu zaoberať osobnou záležitosťou.

3. Poskytovanie konštruktívnej a negatívnej spätnej väzby

Poskytovanie spätnej väzby (najmä negatívnej) je nevyhnutnou súčasťou efektívneho riadenia ľudí, ale je ľahké urobiť to nesprávne. Nie je prekvapením, že tým, že dávate negatívnu spätnú väzbu, sa dostávate na citlivé územie.

Väčšina ľudí objektívne chápe, že spätná väzba slúži ako dôležitý cieľ v kariérnom postupe a že poskytnúť negatívnu spätnú väzbu je spôsob, ako podporiť rozvoj svojich zamestnancov, ale nezabráni to možnému psychickému stresu.

Buďte konkrétny pri uvádzaní toho, čo funguje a čo nie. Keď máte negatívnu spätnú väzbu, nezabudnite o nej hovoriť priamo s danou osobou, a nie v skupinovom prostredí.

Vedúci pracovníci môžu svoju kritiku často neúmyselne prikrášľovať. Aby ste sa tomu vyhli, zabezpečte, aby bola spätná väzba poskytovaná často. Ukázalo sa, že je to presnejšie. Keď príde čas na negatívnu spätnú väzbu alebo konštruktívnu kritiku, vzťahy a vzájomná dôvera už budú upevnené, a preto môžete byť úprimnejší.

Dbajte na to, aby ste sa zamerali na konkrétny problém, a nie na jednotlivca, a aby ste boli vecný a nie osobný. Na potlačenie jedného negatíva je potrebných 10 pozitív. Je takisto dôležité pamätať na to, že musíte byť otvorený aj negatívnej spätnej väzbe.

4. Podeľte sa o dobré správy

Pozitívna spätná väzba je veľkým motivátorom a je nevyhnutná na budovanie tímového ducha. To, že nie ste fyzicky na jednom mieste neznamená, že nemôžete vytvoriť prostredie, v ktorom sa váš tím môže cítiť prepojený.

Email zaslaný tímu alebo spoločnosti je veľmi povzbudzujúcim spôsobom, ako zdieľať správy o výhre, splnení dôležitej úlohy alebo len pochvalu za dobre vykonanú prácu. Oslavujte úspech všetkých otvorene (samozrejme s ich súhlasom).

Mať vyhradený písomný priestor na uznanie alebo vďačnosť môže byť vynikajúcou príležitosťou na zdieľanie spätnej väzby a perfektnou príležitosťou volať na „slávu“ kolegovi.

Manažovanie práce a spätná väzba určená zamestnancom na diaľku si vyžadujú trochu viac premýšľania a práce, ale so správnymi nástrojmi to môže byť jednoduché a priame pre manažéra aj zamestnanca.

Ak chcete získať viac informácií o prijímaní do zamestnania a manažovaní na diaľku, stiahnite si nášho sprievodcu Príručka COVID-19 pre zamestnávateľov. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte.