Vráť sa

4 dobré dôvody pre spoluprácu s personálnou agentúrou

Blog Img
1. Prístup k širokému spektru odborníkov, schopnosť identifikovať talent

 Pri hľadaní nových vhodných odborníkov do tímov je zásadným mať prístup k širokej škále zdrojov, skúsenosti s identifikáciou talentov. Jedna stratégia alebo pracovný inzerát zverejnený na webových stránkach spoločnosti zvyčajne nestačí. Potrebujete vedomosti, čas a spomínaný prístup na rôzne miesta na získanie kandidátov. Veľkou pomocou v ňom je skúsená personálna agentúra, ktorá každým dňom vyhľadáva, motivuje a získava zamestnancov zodpovedajúcich požiadavkam spoločností. Kombinácia širokej škály kontaktov, bohatých databáz, pravidelného prístupu na zoznam pracovných miest a schopnosti rozpoznať správnu osobu je kľúčom k úspechu. Denný kontakt s rôznymi kandidátmi nám umožňuje osloviť tých správnych, ktorých výsledkom je poskytnutie vysoko kvalitných zodpovedajúcich profilov.

2. Ušetriť čas

 Ak zveríte náborové procesy profesionálnej personálnej agentúre, ušetríte svoj čas. Zamestnanci agentúry pracujú týmto spôsobom, aby zabezpečili, že strávite čo najmenej času konkrétnym procesom. Prvé fázy výberu budúcich zamestnancov vykonáva agentúra a zamestnávateľ prijíma iba vybraných uchádzačov, ktorí vyhovujú určitým požiadavkám. Práca agentúry sa nekončí iba v tejto počiatočnej fáze. Medzi ďalšie úlohy patrí aj neustály kontakt s uchádzačmi, poskytovanie spätnej väzby, sprostredkovanie pracovných pohovorov a príprava akýchkoľvek informácií, ktoré uchádzači požadujú.

Neustála starostlivosť o kandidátov a neustály kontakt s nimi im umožnia cítiť starostlivosť a záujem o pozíciu.

 3. Znalosť trhu

 Denný kontakt zamestnancov personálnej agentúry s kandidátmi a klientmi sa premieta do bohatých a cenných a často jedinečných poznatkov o trhu práce a priemysle. Medzi ich úlohy tiež patrí mať prehľad a znalosti odvetvia. Tento prehľad a skúsenosti nám umožňujú často klientom radiť, napríklad pri uvádzaní novej spoločnosti na trh alebo tiež pri hľadaní kandidátov, napr. v úzkej alebo ťažko dostupnej špecializácii.

Personálne agentúry majú často výhodu v týchto úzkych oblastiach, keď je potrebné nájsť kandidáta s jedinečnými zručnosťami, ako sú neobvyklé jazyky alebo zriedkavé IT technológie. Na druhej strane, aj v prípade populárnejších pozícií alebo kompetencií, keď existuje veľká konkurencia medzi spoločnosťami, je agentúra schopná správne viesť náborový proces, aby si uchádzač ako svoje budúce zamestnanecké prostredie vybral spoločnosť klienta.

 4. Employer Branding

 Aktivity spojené so značkou zamestnávateľa sú súčasťou dennej rutiny pre personálne agentúry. Sme si vedomí, že spôsob, akým sa spoločnosť prezentuje, aký je na ňu názor, má významný vplyv na to, ako ju vnímajú kandidáti. Kvalifikovaný a skúsený konzultant personálnej agentúry sa dennodenne stará o pozitívny imidž klienta pri vedení náborového procesu. V prípade, že kandidát dostane dve podobné ponuky, jednu od klienta a druhú od konkurencie - často rýchle a správne kroky náborových pracovníkov znamenajú rozdiel. Výsledkom následne je, že uchádzači prijmú ponuku spoločnosti klienta. Často je to osobný, pravidelný kontakt, vďaka ktorému sa kandidát cíti bezpečne a už pozná budúcu spoločnosť, aj keď je to prostredníctvom personálnej agentúry. Byť efektívnym prepojením medzi klientom a kandidátom je kompetencia, ktorá vyžaduje skúsenosti a citlivosť, ktoré si táto pracovná oblasť vyžaduje.

Malé firmy alebo startupy, ktoré nemajú interné HR, môžu často profitovať z aktivít v oblasti značky zamestnávateľov externej personálnej agentúry. Odovzdanie imidžu novo vzniknutej spoločnosti do rúk skúsenej agentúry je veľmi dobrý krok. Taktiež vedenie náborových procesov agentúrou pre menšie alebo nové spoločnosti umožňuje rýchlejšie úspešné uzatvorenie procesov, a tým hladký ďalší rozvoj spoločnosti klienta.

Zvažuje spoluprácu s personálnou spoločnosťou?

Kontaktujte ma osobne a poďme diskutovať o vašich potrebách.