Vráť sa

Akvizícia CPL Resources plc spoločností Outsourcing Inc.

Blog Img

​Cpl Jobs s.r.o. („Cpl“) s radosťou oznamuje, že dňom 21.januára 2021 sa Cpl stalo súčasťou skupiny OUTSOURCING Inc. Cpl a OUTSOURCING Inc. budú naďalej skvelým miestom pre prácu pre svojich ľúdí ako aj výnimočným priestorom pre našich klientov v oblasti biznisu.

OUTSOURCING Inc. je vedúcou skupinou pôsobiacou v oblasti poskytovania riešení ľudských zdrojov s centrálou Tokiu. V 32 krajinách sveta zamestnáva 80 000 ľudí. Transakcia predstavuje významnú príležitosť pre ďalší rast a medzinárodnú expanziu. Zároveň poskytuje skupine Cpl možnosť ponúkať širsí rámec služieb svojim existujúcim aj potenciálnym klientom.

O OUTSOURCING Inc.

OUTSOURCING Inc. bola založená v roku 1997 predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom skupiny Haruhiko Doi. Od roku 2004 je spoločnosť kótovaná na tokijskej burze. OUTSOURCING Inc. je globálna spolučnosť, ktorá získala zastúpenie v Európe prostredníctvom akvizícií vo Veľkej Británii a Holandsku.

Jedným zo strategických zámerov OUTSOURCING Inc. je podpora mobilizácie ľudských zdrojov z globálnej perspektívy a to s víziou “Práce za hranicami”, ako aj spolupráca medzi spoločnosťami skupiny OUTSOURCING Inc.

Viac indormácií nájdete v sekcii „Announcements“ na našej stránke alebo spojte sa s nami.