Wróć

Outplacement. Ważny krok w poszukiwaniu pracy

Blog Img

​Ostatnie tygodnie życia były dla nas wszystkich niezwykle trudne. Stanęliśmy przed sytuacją, z którą wcześniej nie mieliśmy styczności. Spowolnienie gospodarki dało się zauważyć praktycznie w każdej branży. Firmy, starając się utrzymać jak największą ilość pracowników, były zmuszone do podjęcia radykalnych działań, takich jak cięcia etatów czy pensji. Niestety nie wszyscy pracownicy zostali objęci tymi działaniami, dla niektórych z nich kryzys gospodarczy skończył się utratą pracy.

Zwolnienie pracownika nigdy nie jest przyjemne zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Coraz częściej pracodawcy chcąc zapewnić pracownikowi jak najlepszy powrót na rynek pracy decydują się na skorzystanie z usługi outplacementu, czyli zwolnień monitorowanych.

Czym jest outplacement i dlaczego jest tak ważny dla pracownika, jak i pracodawcy?

Tłumacząc termin "outplacement" należy cofnąć się do czasów po II wojnie światowej, kiedy to żołnierze amerykańscy musieli zmierzyć się z powrotem do normalnego życia. Żolnierze nie tylko musieli na nowo wdrożyć się w życie społeczne, ale również zawodowe. Dziennikarz prasy biznesowej, Bernard Haldane, wypracował metodę wsparcia, która miała na celu pomóc weteranom wojny w powrocie do społeczeństwa. Funkcjonowała ona pod nazwą „System to Identify Motivated Skills” (System Identyfikacji Umiejętności Motywacyjnych) i polegała ona na starannej analizie osiągnięć i zdefiniowania uniwersalnych kompetencji zawodowych żołnierzy. To właśnie ten system stał się fundamentami „zwolnień monitorowanych”, które funkcjonują w dzisiejszych czasach.

Outplacement jest narzędziem, które ma przede wszystkim dać niezbędne wsparcie osobie zwolnionej – zarówno psychologiczne, jak i merytoryczne. Świadomie wykorzystane może znacznie złagodzić skutki procesu zwolnienia oraz skrócić okres poszukiwania nowej pracy.

Wielu zwalnianych pracowników potrzebuje pomocy w znalezieniu nowego zatrudnienia. Do grupy tej należą przede wszystkim pracownicy z wieloletnim stażem pracy, którzy na nowo muszą przystosować się do reguł panujących na rynku.

Pracownicy biorący udział w outplacemencie mogą liczyć na pomoc w:

  • szczegółowej analizie swoich kompetencji– wielu pracowników nie zdaje sobie sprawy ze swoich kwalifikacji oraz umiejętności, które zdobyli w swojej dotychczasowej karierze

  • napisaniu/przeredagowaniu swojego CV – dobrze napisany życiorys znacznie poprawia skuteczność poszukiwania pracy

  • identyfikacji potencjalnych firm, do których mogą aplikować - zwalniani pracownicy powinni być poinformowani o aktualnej sytuacji na rynku pracy. Jedynie kompleksowa wiedza z tego zakresu pomoże im odnaleźć się w nowej sytuacji

  • przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych – pracownicy powinni mieć przećwiczone odpowiedzi na pytania, które mogą paść podczas rozmowy o pracę, tak by zniwelować stres podczas rozmowy kwalifikacyjnej do minimum

  • budowaniu sieci kontaktów biznesowych – wielu zwalnianych pracowników jest w stanie znaleźć nowe zatrudnienie nie poprzez ogłoszenia, lecz dzięki kontaktom biznesowym pozyskanym np. przez portal LinkedIn

  • budowie własnej ścieżki kariery – osoby poszukujące pracy nie powinny widzieć siebie wyłącznie jako kolejnych kandydatów, lecz doświadczonych specjalistów, którzy są w stanie wnieść do firmy nowe wartości.

Dobrze przeprowadzony outplacement da pracownikowi przede wszystkim poczucie, iż nie został on pozostawiony w tak trudnej dla niego sytuacji. Może on również być dla pracownika specyficzną okazją do pracy nad samym sobą oraz ustalenia swoich kolejnych celów zawodowych. Nierzadko zdarza się, że zwolnienie jest dla pracownika impulsem do przebranżowienia i rozpoczęcia nowej kariery zawodowej.

Każdy proces outplacementu powinien się zacząć od przygotowania kadry menedżerskiej, która będzie odpowiedzialna za sam proces zwolnień w danej organizacji. Klienci CPL Jobs, decydując się na taką formę wsparcia swoich pracowników, mogą liczyć nie tylko na wsparcie osób zwalnianych, ale również na profesjonalne przygotowanie i zaplanowanie działań dla kadry menedżerskiej w zakresie komunikacji i trudnych rozmów z pracownikami.

Warto zaznaczyć, iż proces outplacementu jest bardzo złożonym narzędziem, które powinno zostać solidnie przygotowane przy wsparciu konsultantów doświadczonych w tego typu projektach. Każdorazowo program outplacementu musi zostać przygotowany pod potrzeby osoby zwalnianej bądź specyfiki zwalnianej grupy. Konsultanci zajmujący się outplacementem przygotowują szczegółową analizę profilu firmy oraz potrzeb i aspiracji zwalnianych osób. Te działania pozwalają na efektywne dopasowanie narzędzi szkoleniowych, które będą w stanie wesprzeć pracownika w zaplanowaniu nowej ścieżki zawodowej. Jest to proces, przez który zwolnieni pracownicy przeprowadzani są krok po kroku, aż do momentu podjęcia nowego zatrudnienia.

CPL Jobs oferuje dwie formy outplacementu:

  • Outplamenet indywidualny - polecany w szczególności uczestnikom z poziomu specjalistów oraz średniej i wyższej kadry menedżerskiej.

  • Outplacement grupowy – obejmujący warsztaty grupowe przygotowujące uczestników procesu do szybkiego znalezienia nowej pracy. CPL Jobs swoim Klientom proponuje m.in. trening radzenia sobie z trudnymi emocjami, budowanie samoświadomości własnego potencjału i motywacji, rozmowa rekrutacyjna bez tajemnic oraz inne warsztaty dopasowane do grupy uczestników.

Metoda outplacementu stosowana jest w biznesie coraz częściej, gdyż przynosi ona pozytywne rezultaty nie tylko pracownikom, ale również pracodawcom. Z perspektywy biznesowej jest to niezwyke skuteczna metoda wpierania pracowników oraz budowania swojej marki zewnętrznej. W trudnym czasie, jakim jest wypowiedzenie umowy, warto pokazać, iż pracodawca oraz pracownik tworzą jedność aż do ostatniego dnia zatrudnienia.