Banner Mobile Image
Image 2020 10 13 T12 15 37

Instytut Future of Work

O nas

W ramach Instytutu Future of Work specjalizujemy się w działaniach konsultingowych; badamy oraz projektujemy rozwiązania przyszłości dla rynku pracy wspólnie z klientami, partnerami oraz współpracownikami. Prowadzimy badania, warsztaty, organizujemy wydarzenia i projekty w ramach 7 głównych filarów.

  • Diversity & Inclusion - Różnorodność i integracja
  • Future Skills – Umiejętności przyszłości
  • Talent Technology – Technologia taletnów
  • Employer proposition – Korzyści oferowane pracownikom
  • Creative Leadership – Kreatywne przywództwo
  • Government & Regulatory – Rząd i organy regulacyjne
  • New workforce models – Nowe modele zatrudnienia
  • Image 2020 11 18 T08 38 00