Banner Mobile Image
Banner Default Image

Wyniki i prezentacje

Naszym celem jest dostarczenie akcjonariuszom oraz innym zainteresowanym partiom przejrzystych, transparentnych oraz aktualnych informacji dotyczących historycznych oraz aktualnych wyników finansowych przedsiębiorstwa.

Kliknij w poniższy obraz, by zobaczyć szczegółową prezentację dotyczącą naszych rocznych wyników za rok 2020 (raport przygotowano w j. angielskim).

Szczegółowe informacje dotyczące wyników, prezentace, raporty roczne dostępne na stronie anglojęzycznej Cpl "Results and Presentations.

Przejście do strony Results and Presentations