Banner Mobile Image
Image 2020 12 01 T16 06 20

AIM Rule 26

Poniższe linki przedstawiają informacje ujawnione zgodnie z przepisami zasady ‘Rule 26’ AIM (Alternative Investment Market) oraz zasad ESM (Enterprise Securities Market).

Przegląd

Opis Cpl Resources plc.

(treść w j. angielskim)

Zobowiązania zarządu

Zarząd

Ład korporacyjny

Komitety

Kraj siedziby oraz główny kraj działalności

Spółka Cpl Resources jest zarejestrowana w Irlandii (numer rejestrowy firmy: 287278), a jej głównym krajem działalności jest Irlandia. Prawa udziałowców spółki zarejestrowanej w Irlandii mogą różnić się od praw udziałowców spółki zarejestrowanej w Wielkiej Brytanii.

Aktualne ​dokumenty założycielskie

Statut spółki

Wszystkie ze zwykłych akcji Cpl Resources plc. są notowane na rynku Alternative Investment Market (AIM) Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz na rynku Enterprise Securities Market (ESM) Irlandzkiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Szczegóły dotyczące akcji w emisji oraz ograniczeń w przenoszeniu akcji.

Cpl podlega przepisom ustawy irlandzkiej komisji ds. przejęć z 1997 r. (the Irish Takeover Panel Act 1997), Takeover Rules, 2013 (“Takeover Rules”).

Proponowane zmiany do dokumentów założycielskich – WZA23.11.2020

Kluczowi doradcy Cpl Resources plc.

Doradcy

Informacje finansowe

Sprawozdania roczne i okresowe

Dokument dopuszczenia do obrotu na rynku

Ogłoszenia dotyczące spółki oraz okólnik dla akcjonariuszy