Banner Mobile Image
Banner Default Image

Rekrutacje stałe

Rekrutacje stałe

Pozyskanie oraz przygotowanie listy kandydatów na własną rękę pochłania dużo czasu, pieniędzy oraz energii. Może przynieść rozczarowujące rezultaty. Odpowiedzią na ten problem jest doświadczenie i dogłębna wiedza o rynku firmy rekrutacyjnej. Współpraca przy rekrutacjach z zewnętrzną jednostką pozwala na oszczędzenie czasu, budżetu oraz skupienie się na innych obowiązkach i rozwoju firmy.

Cpl Jobs świadczy usługi oraz rozwiązania w szerokim zakresie. Wyspecjalizowane w różnorodnych sektorach zespoły zapewniają wiedzę branżową, wsparcie oraz konsultantów poszukujących odpowiednich osób ze sprecyzowanymi kompetencjami. Dogłębne zrozumienie rynku pozwala na dotarcie do najlepszych ludzi i skuteczne zamknięcie procesów rekrutacyjnych.

Jako członek globalnej organizacji, z biurami zlokalizowanymi w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Europie Środkowej oraz USA, Cpl Jobs posiada bogatą bazę danych kandydatów z różnorodnymi kompetencjami, przebywających w wielu lokalizacjach. Kadra zarządzająca oraz doświadczeni konsultanci posiadają szerokie, specjalistyczne sieci kontaktów, dzięki którym możliwe jest sfinalizowanie nawet najbardziej wymagających procesów rekrutacyjnych.

Cpl specjalizuje się w rekrutacjach stałych w zakresie:

 • IT i technologii

 • specjalistów z językami obcymi,

 • finansów i księgowości,

 • bankowości i ubezpieczeń,

 • inżynierii i produkcji,

 • marketingu oraz sprzedaży,

 • administracji i HR.

Co nas wyróżnia:

 1. DOSKONALE ZNAMY SPECYFIKĘ RYNKU lokalnego, wiemy, jak znaleźć kandydatów i jak skutecznie dotrzeć do tych najlepszych.

 2. POZOSTAJEMY W STAŁYM KONTAKCIE Z KLIENTEM, na bieżąco informujemy klienta o przebiegu procesu rekrutacji i zawsze szukamy najlepszych rozwiązań wszystkich pojawiających się wyzwań.

 3. POUFNOŚĆ PROCESU REKRUTACJI i bezstronna ocena kandydata – zapewniamy je z naszej strony.

 4. UDZIELAMY BEZPŁATNEJ GWARANCJI, w przypadku, gdy dalsza współpraca z kandydatem okaże się niemożliwa.

Jak pracują konsultanci Cpl?

Aby zapewnić najlepszą, stałą i długoletnią kadrę pracowniczą dla Klientów, wyspecjalizowani konsultanci Cpl Jobs:

 • są w stałym kontakcie z przedstawicielami Klienta, doprecyzowują potrzeby biznesowe Klienta,

 • korzystają z różnych narzędzi i źródeł, by pozyskiwać najlepszych kandydatów z rynku, w tym z wewnętrznej bazy Cpl liczącej 1,3 miliona kandydatów,

 • w konkretnych przypadkach, szczegółowo sprawdzają przeszłość zawodową kandydata lub jeśli to konieczne przeprowadzają testy językowe oraz inne testy specjalistycznie,

 • budują długofalowe, oparte na wspólnym zaufaniu, relacje biznesowe z Klientem,

 • zapewniają elastyczne i indywidualne podejście do każdego zleconego procesu rekrutacyjnego,

 • dbają o stałą i kompleksową komunikację pomiędzy Klientem a Kandydatami,

 • rozwijają i wdrażają zlecone projekty, w stałej współpracy z Klientem,

 • sprawnie obsługują każdego Kandydata, zapewniają przyjazną atmosferę od początku procesu rekrutacji aż do otrzymania oferty,

 • udzielają profesjonalnej informacji zwrotnej każdemu Kandydatowi bez względu na rezultat rekrutacji,

 • w szczególnych przypadkach prowadzą wiele procesów rekrutacyjnych jednocześnie.

​Powrót do Usługi rekrutacyjne