Banner Mobile Image
Banner Default Image

Recruitment Process Outsourcing (RPO)

Recruitment Process Outsourcing

Znalezienie prawdziwych talentów na rynku pracy wiąże się z poświęceniem dużej ilości czasu i poniesieniem kosztów procesu rekrutacji. Bez odpowiednio rozbudowanej struktury działu HR wewnątrz organizacji oraz narzędzi do efektywnego weryfikowania i pozyskiwania pracowników, koszty rekrutacji specjalistów z różnych branż mogą być dla organizacji bardzo wysokie. Dlatego też Cpl oferuje swoim klientom kompleksową usługę RPO (ang. Recruitment Process Outsourcing, RPO), która daje możliwość przeniesienia procesu rekrutacyjnego częściowo lub w całości z firmy klienta do Cpl. Rozwiązania RPO przygotowane przez Cpl bezpośrednio usprawniają funkcjonowanie firmy klienta, dając możliwość skupienia się na podstawowej działalności firmy, która z kolei gwarantuje przewagę konkurencyjną na rynku.

RPO – więcej niż samo zatrudnienie pracowników

Outsourcing Procesów Rekrutacyjnych to coś więcej niż samo zatrudnianie pracowników w czasie dużego na nich zapotrzebowania. Usługa ma na celu również usprawnienie całego procesu rekrutacyjnego w organizacji. W ramach usługi RPO świadczonej przez Cpl proces rekrutacyjny stanowi rozszerzenie wewnętrznego działu HR, na terenie firmy Klienta lub poza nią.

W celu jak najlepszej realizacji usługi konsekwentnie współpracujemy z zespołem HR oraz menedżerami i liderami biznesowymi, aby wypracować wskaźniki biznesowe najważniejsze dla sukcesu firmy Klienta. Oferujemy kompleksowy plan współpracy oparty na zrównoważonym rozwoju strategicznych praktyk rekrutacyjnych – nieustannie monitorujemy i optymalizujemy proponowane rozwiązania.

Cpl jako dostawca usługi RPO zarządza każdym etapem procesu rekrutacyjnego i przejmuje odpowiedzialność za uzyskane wyniki – wszystko odbywa się w ramach współpracy z Hiring Managerem lub inną osobą wyznaczoną po stronie Klienta. Pierwszą część współpracy stanowi wnikliwa analiza potrzeb rekrutacyjnych Klienta, mająca na celu zrozumienie struktury zatrudnienia i kultury organizacyjnej firmy, wówczas zostają określone cechy pożądanego kandydata na rekrutowane stanowisko. Następnie nasi specjaliści dopasowują usługę RPO do indywidualnych potrzeb klienta, obierając przy tym odpowiednią strategię sourcingową do planowanego procesu rekrutacji kandydatów na ustalone stanowiska. Cpl przejmuje pełną odpowiedzialność za weryfikację wiarygodności i kwalifikacji kandydata, oficjalne przyjęcie oferty, kwestie związane z podpisaniem kontraktu, a czasem nawet za wprowadzenie pracownika na nowe stanowisko – tzw. onboarding.

Rodzaje usług RPO

Cpl posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji usługi RPO na rzecz Klientów. Szczególnie w przypadku wolumenowych procesów rekrutacyjnych, takich jak rekrutacje pracowników do nowo budowanych zespołów w branży IT, SSC , czy call center, ale także rekrutacji kandydatów do projektów krótko i długoterminowych w tym również do regularnych, wewnętrznych rekrutacji w firmie Klienta. Współpracując z naszymi klientami wdrażamy rozwiązania RPO, które spełniają unikalne potrzeby każdej organizacji, którą obsługujemy.

Elementy usługi RPO

  1. Planowanie procesu rekrutacji.

  2. Pozyskiwanie talentów na rynku.

  3. Selekcja kandydatów.

  4. Zastosowanie narzędzi psychometrycznych.

  5. Weryfikacja referencji kandydatów.

  6. Zatrudnienie kandydata i proces adaptacyjny.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Outsourcingu Procesów Rekrutacyjnych?

Już teraz skontaktuj się z nami!

Powrót do Usługi rekrutacyjne