Banner Mobile Image
Banner Default Image

Raporty bieżące

Informacje o zmianach w firmie i na rynku.

Wszystkie komunikaty rynkowe dotyczące Cpl dostępne są na anglojęzycznej stronie Cpl: Regulatory Announcements.

Przejście do strony Regulatory Announcements

Ostrzeżenie przez oszustwami na rynku akcji

2 październik 2017| Firma CPL Resources plc (dalej zwana „CPL” lub „Firmą”), wiodąca irlandzka firma świadcząca usługi w zakresie rekrutacji i HR, jest świadoma faktu, że niewielka liczba akcjonariuszy otrzymała nieuzgodniony przez Firmę kontakt w sprawie ich udziałów w firmie Cpl Resources.

Firma uważa, że nie są to oferty akcji przedstawiane w dobrej wierze i akcjonariusze powinni być świadomi, że nieuzgodnione oferty zakupu akcji są postrzegane przez CPL jako podejrzane.

Oferty takie są zazwyczaj prezentowane przez maklerów z zagranicy, lub osoby przedstawiające się jako reprezentanci irlandzkiej firmy inwestycyjnej. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z doradcą finansowym.

Więcej informacji na temat powyższych oszustw znajdziesz na stronie Centralnego Banku Irlandii tutaj.